ABGN Crew

För att genomföra American Bluegrass Gospel Night behövs många hjälpande händer. Det behövs parkeringsvakter, försäljare, hamburgergrillare, statister … och mycket annat!

Är du villig att hjälpa till med något av det ovan nämnda eller något annat – varmt välkommen med i ABGN Crew! Anmäl dig via denna länk (senast 11.8.2019).


Lördagen den 10 augusti 2019 kl. 10.00–20.00 ordnas på lägerområdet Klippan en talkodag inför ABGN. Varmt välkommen med även i den gemenskapen! Anmäl dig via denna länk (senast 4.8.2019).