Välkommen med i Bibelutmaningen!

Genom att delta sporras du till att läsa genom hela Bibeln på ett år, två år eller tre år. Du kan välja mellan att läsa eller lyssna till Bibeln och får som pris för utförd prestation ett presentkort.

Mer info hittas i den bibelläsningsplan som du kan hämta från någon av arrangörerna bakom bibelutmaningen: Allkristen bokhandel (Karleby), Bokcafé Station 1 (Jakobstad), Missionsmagasinet (Jakobstad), Bokhandel Evangeliska Centret (Vasa) och Luther-Divari (Helsingfors). Du kan också själv printa bibelläsningsplanen – för att ladda ned den, klicka här.

Även barn kan delta i bibelutmaningen på egna villkor! Barnen läser eller lyssnar till valfri barnbibel. Deltagarblanketten för barn kan hämtas från någon av de ovan nämnda arrangörerna. Som pris för utförd prestation får barnen välja mellan ett antal små gåvor.

• • •

Ett varmt tack till alla sponsorer som möjliggör bibelutmaningen: …