Välkommen med i bibelutmaningen!

Bibelutmaningen pågår under ett kalenderår. Du kan välja att läsa eller lyssna till Bibeln. Följ en av nivåerna i bibelläsningsplanen :

  • Guld (hela Bibeln): följ alla tre kolumnerna i planen
  • Silver (2/3 av Bibeln): följ två kolumner i planen
  • Brons (1/3 av Bibeln): följ en kolumn i planen

Tips! Om du vill komma igenom hela Bibeln, men tycker att tre kapitel per dag är för mycket, kan du t.ex. delta tre år i rad på bronsnivå med olika kolumner varje år. 

För att delta, gör så här:

  1. Hämta en bibelläsningsplan hos någon av arrangörerna: Allkristen bokhandel (Karleby), Bokcafé Station 1 (Jakobstad), Missionsmagasinet (Jakobstad), Bokhandel Evangeliska Centret (Vasa) och Luther-Divari (Helsingfors). Du kan även printa ut bibelläsningsplanen själv – för att ladda ned den, klicka här.
  2. Efter genomförd bibelutmaning: Lämna in en ifylld deltagarblankett (finns inne i bibelläsningsplanen) till någon av arrangörerna före utgången av januari följande år. För avklarad utmaning ger vi dig ett presentkort*, alternativt kan du välja att kanalisera summan till missionen. Bland dem som klarat utmaningen lottas ut tre stycken trådlösa hörlurar av märket JBL. 

*) Presentkortens storlek är: Guld: 20 euro; Silver: 10 euro; Brons: 5 euro. Ifall du vill, kanaliseras värdet på ditt presentkort till missionen i stället. Missionsändamålet väljs av bokhandeln du lämnar in blanketten till.

Även barn kan delta i bibelutmaningen på egna villkor! Barnen läser eller lyssnar till valfri barnbibel. Deltagarblanketten för barn kan hämtas från någon av de ovan nämnda arrangörerna. Som pris för utförd prestation får barnen diplom och en liten gåva (det finns några alternativ när det gäller gåvorna).