Om ABGN

Sommaren 2012 korsades två idéer – en nyuppkommen tanke och en sedan många år lagrad dröm – om en musiksatsning i country-/bluegrassmusikens tecken på lägerområdet Klippan i Monäs. Dessa idéer mynnade ut i den första upplagan av American Bluegrass Gospel Night (ABGN), som hölls den 17 augusti 2013. Evenemanget har sedan dess arrangerats vartannat år.

ABGN var från början i huvudsak ett musikevenemang, men med åren har de olika barn- och familjevänliga sidoaktiviteterna längs vår Western street blivit ett allt viktigare inslag.

Målsättningarna med ABGN är (1) att samla många människor till familjevänligt evenemang inom kristna ramar, (2) att skapa ett forum för ett frivilligarbete där ung och gammal tillsammans får jobba samt (3) att generera ett ekonomiskt överskott till förmån för lägerverksamheten på lägerområdet Klippan.

Följande musiker/grupper har medverkat på ABGN: The Purple Hulls (USA), Lateral Blue (USA), George Highfill (USA), Jussi Syren & The Groundbreakers, Country Life, Homeward Bound, Lars Edberg & Daybreak Rangers, Christian Vesterqvist, Emilia Enlund och Amy Lee Dawn.

Fotografer till bilderna ovan: Fredrik Djupsjöbacka, David Forsblom, Ove Lillas och Göran Stenlund.

Via Himlen TV7:s Play-arkiv hittas filmade konsertinslag från tidigare års upplagor av ABGN.

American Bluegrass Gospel Night är en del av SLEF:s verksamhet.